Op deze pagina vind je informatie over seksuele diversiteit en het christelijk geloof.

Wat is seksuele diversiteit?

Seksuele diversiteit is het gegeven dat mensen verschillen in de beleving van hun seksualiteit. Het is bekend dat mensen zich seksueel aangetrokken kunnen voelen tot hetzelfde geslacht (homo), tot het andere geslacht (hetero), of tot mannen én vrouwen (biseksueel). Minder bekend is dat sommige mensen zich tot alle genders voelen aangetrokken (ook dus ook tot transgenders), terwijl anderen zich juist weer tot niemand seksueel aangetrokken voelen. Weer anderen voelen zich pas seksueel aangetrokken als ze eerst een band met iemand hebben opgebouwd. Voor al deze varianten zijn termen bedacht, niet om mensen in een hokje te stoppen, maar om ze te helpen herkenning en erkenning te vinden. Al deze diversiteit geeft kleur aan Gods schepping.

De meeste mensen zijn heteroseksueel, daarom worden de andere groepen wel ‘seksuele minderheden’ genoemd. De meerderheid valt vanzelf al het meeste op, maar daar komt bij dat in Europa seksuele minderheden eeuwenlang gediscrimineerd en gemarginaliseerd zijn. En nog steeds hebben seksuele minderheden vaak met onbegrip en afwijzing te maken, juist ook in kerken. Seksuele diversiteit is daarom een onderwerp dat positieve aandacht verdient.