Seksuele diversiteit

Home/Informatie over/Seksuele diversiteit
Seksuele diversiteit2019-09-16T20:22:05+02:00

Op deze pagina vind je informatie over seksuele diversiteit en het christelijk geloof.

Wat is seksuele diversiteit?

Seksuele diversiteit is het gegeven dat mensen verschillen in de beleving van hun seksualiteit. Het is bekend dat mensen zich seksueel aangetrokken kunnen voelen tot hetzelfde geslacht (hetero), tot het andere geslacht (homo), of tot mannen én vrouwen (biseksueel). Minder bekend is dat sommige mensen zich tot alle genders voelen aangetrokken (ook dus ook tot transgenders), terwijl anderen zich juist weer tot niemand seksueel aangetrokken voelen. Weer anderen voelen zich pas seksueel aangetrokken als ze eerst een band met iemand hebben opgebouwd. Voor al deze varianten zijn termen bedacht, niet om mensen in een hokje te stoppen, maar om ze te helpen herkenning en erkenning te vinden. Al deze diversiteit geeft kleur aan Gods schepping.

De meeste mensen zijn heteroseksueel, daarom worden de andere groepen wel ‘seksuele minderheden’ genoemd. De meerderheid valt vanzelf al het meeste op, maar daar komt bij dat in Europa seksuele minderheden eeuwenlang gediscrimineerd en gemarginaliseerd zijn. En nog steeds hebben seksuele minderheden vaak met onbegrip en afwijzing te maken, juist ook in kerken. Seksuele diversiteit is daarom een onderwerp dat positieve aandacht verdient.

iemand die zich seksueel en/of romantisch uitsluitend aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht

een man die zich seksueel en/of romantisch uitsluitend aangetrokken voelt tot mannen

een vrouw die zich seksueel en/of romantisch uitsluitend aangetrokken voelt tot vrouwen

iemand die zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen

iemand die zichzelf ziet als heteroseksueel maar soms ook nieuwsgierig is naar seks met het andere geslacht

iemand die niet (zeker) weet wat zijn of haar seksuele identiteit is

iemand die zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelt tot alle genders: mannen en vrouwen, maar ook transgenders en non-binaire personen

iemand die zich niet seksueel aangetrokken voelt tot andere mensen (maar mogelijk wel romantische gevoelens heeft)

iemand die geen romantische gevoelens heeft voor andere mensen en dus niet verliefd wordt

iemand die alleen seksuele aantrekkingskracht kan voelen als hij of zij eerst een diepe band met de ander heeft opgebouwd

Seksuele diversiteit en de Bijbel

Hoewel alle Christenen dezelfde Bijbel lezen, hebben ze heel uiteenlopende visies op homoseksualiteit. Van afwijzend tot volledig accepterend… vandaag de dag is het hele spectrum van standpunten wel te vinden bij Nederlandse christenen. Dat is niet altijd zo geweest. Tot halverwege de 20e eeuw was de algemene opvatting onder Nederlandse christenen dat de Bijbel seksuele relaties tussen twee mannen of twee vrouwen afkeurt. In de jaren 60’s is hier echter verandering in gekomen. Er is sinds die tijd door christenen veel gediscussieerd ontstaan over wat een Bijbelse visie is op homoseksualiteit. Deze discussie is vooral over twee punten gegaan.

Ten eerste is er veel discussie over een klein aantal Bijbelteksten die volgens de traditionele uitleg over homoseksualiteit gaan. Deze teksten kunnen echter ook heel anders uitgelegd worden, of je nu gelooft dat de Bijbel het Woord van God is of niet. Sommige christelijke auteurs komen na het bestuderen van deze teksten juist tot de conclusie dat God homoseksuele relaties goedkeurt (zie de boeken sectie hieronder). Dat de discussie over deze teksten zich maar blijft voortslepen maakt duidelijk dat zij veel vragen oproepen en geen pasklare antwoorden geven.

Ten tweede is er discussie over de bredere boodschap van de Bijbel. Volgens behoudende christenen is wat de Bijbel zegt over relaties, voortplanting en de schepping niet te verenigen met een volwaardige homoseksuele relatie.

De christelijke homobeweging

Christelijke homo’s en lesbiennes hebben zichzelf georganiseerd in stichtingen en verenigingen die onderling contact bevorderen en/of opkomen voor de belangen van christelijke homo’s. In eerste instantie richtten deze organisaties zich uitsluitend op homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Maar sinds een aantal jaren zijn deze organisaties hun doelstelling aan het verbreden, in ieder geval tot biseksuelen en mogelijk ook tot andere seksuele minderheden. De in 2019 gevormde vereniging ChristenQueer beschrijft zichzelf bijvoorbeeld als een “brede christelijke LHBTI-beweging”, waaronder expliciet in ieder geval ook biseksuelen vallen.

In de jaren ’60 werden al de eerste groepen ‘kerk en homoseksualiteit’ gevormd.

Al 25 jaar lang worden op verschillende plekken in Nederland ‘roze’ of ‘regenboogvieringen’ georganiseerd.

Algemene pagina’s

Actueel

Activiteiten

Organisaties

Contactpersonen