Op deze pagina vind je informatie over sekse diversiteit en het christelijk geloof.

Wat is sekse diversiteit?

Met sekse wordt bedoeld: het geslacht dat bij je geboorte is vastgesteld.  Sekse is een biologische categorie die samenhangt met je geslachtsdelen, hormonen en chromosomen. Sommige mensen worden geboren met geslachtskenmerken van man en vrouw. Zij worden intersekse personen genoemd.