Op deze pagina vind je informatie over gender diversiteit en het christelijk geloof.

Wat is gender diversiteit?

Als we het hebben over gender wordt dit vaak afgezet tegen sekse. Met sekse wordt dan bedoeld: het geslacht (man of vrouw) dat bij je geboorte is vastgesteld.  Sekse is een biologische categorie die samenhangt met je geslachtsdelen, hormonen en chromosomen. Maar gender is een sociale categorie. Met gender wordt bedoeld: de sociale betekenis die mensen geven aan de biologische sekse. We zien karaktereigenschappen vaak als typisch mannelijk of vrouwelijk. Van vrouwen verwachten we bijvoorbeeld dat ze zorgzaam zijn en van mannen dat ze assertief zijn. Die genderrollen zijn geen biologisch feit, maar een sociaal gegeven, dat per cultuur en periode kan verschillen.

Gender diversiteit is het gegeven dat mensen verschillende gender identiteiten hebben.  Je gender kan meer of minder overeen te stemmen met de sekse die je bij je geboorte is vastgesteld. Er zijn mensen die als vrouw zijn geboren, maar zich man voelen, of precies andersom.  Er zijn ook mensen die zich zowel man als vrouw voelen, of juist geen van beide.  Denk bij gender diversiteit dus niet alleen aan man en vrouw; er zijn meer genders.