Contactpersonen

Frederik Boven

Ulbe Tjallingii

  • Oosterbierum

  • voorlichtingen kerken, regenboogvieringen, protestanten, individuele gesprekken

Tom van der Wee

Jolanda Molenaar

Fenneke Groenbroek

Foto van de contactpersonen van Ik ken je