Na 5 jaar coördinator geloof bij COC Groningen & Drenthe te zijn geweest, legt Frederik zijn functie neer. Floor Brands is zijn opvolger. Evenals Frederik is zij zelf niet gelovig, maar wel zeer geïnteresseerd in het geloof. Zij is bereikbaar via het emailadres <a href=”mailto:geloof@cocgd.nl”>geloof@cocgd.nl</a>.