De Protestante Kerk in  Nederland (PKN) komt als eerste kerk ter wereld met liturgie voor transgenders. De liturgie kan gebruikt worden om in een kerkdienst de geslachtsverandering en naamsverandering van een transpersoon te zegenen. De nieuwe liturgie is toevoeging aan het zogenoemde dienstboek van de kerk: het boek met liturgieën voor bijvoorbeeld zoals doop, huwelijk, en begrafenis. De toevoeging moet de liturgische bouwstenen bieden voor een eredienst waarin een transpersoon zich met een nieuwe naam presenteert en een zegen ontvangt.

Wij zijn hier heel blij mee en we zijn er trots op dat verschillende transpersonen uit het Noorden betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe liturgie. Bea Smit uit Emmer-Compascuum vierde haar nieuwe naam al eerder in de kerk en drong er op aan dat er een liturgie zou komen. Jolanda Molenaar uit Steenwijk dacht mee aan de nieuwe liturgie en leverde teksten aan. Mede dankzij hen is er nu binnen de PKN nu ook een liturgie voor transpersonen. We hopen dat meer kerken dit voorbeeld volgen.