Al sinds eind jaren ’90 zijn in de CGK Zwolle praktiserende homo’s volledig welkom. Ze kunnen meedoen aan het avondmaal, belijdenis doen, zich laten dopen en functies in de kerk bekleden.  Verschillende CGK-kerken elders in het land bestrijden die gelijktrekking. Zwolle blijft echter bij haar standpunt.