Open seminar Verscheurd

Home/Open seminar Verscheurd
  • – 21:45
  • Trinitas
  • Coehorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen
  • Georganiseerd door Verscheurd

Verscheurd organiseert door heel Nederland seminars: avonden waarin ze met andere christenen op een open, respectvolle, informele en in sommige gevallen misschien zelfs wel kwetsbare manier nadenken en in gesprek gaan over homoseksualiteit en geloven.

Het doel van de avond is zodoende juist om verbinding te brengen tussen christenen met verschillende visies, en mensen toerusten in het omgaan met homoseksualiteit in hun eigen omgeving. We willen een goed en vruchtbaar gesprek over Bijbel en homoseksualiteit bevorderen. Niet kijken naar wat ons verscheurd, maar kijken wat ons verbindt.

Programma

Tijdens de seminar zal er informatie worden gegeven over homoseksualiteit maar zullen er ook zeker persoonlijke verhalen en ervaringen worden gedeeld.

Dit laatste is niet moeilijk, want de seminarleiders zijn zelf homo of lesbisch of zijn naaste-familielid-van. Uit eerste hand kunnen zij vertellen welke vooroordelen en onbegrip zij tegengekomen zijn, maar gelukkig ook over liefde en begrip die ze vonden. En over hun zoektocht in het geloof.

Terwijl sommige christenen geloven dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relaties, voelen anderen zich geenszins bezwaard. Tijdens de seminar zullen de verschillende Bijbelse visies worden besproken. Verscheurd neemt zelf geen standpunt in over het al dan niet geoorloofd zijn van homoseksuele relaties, maar biedt ruimte om standpunten te delen.

2020-03-02T15:55:14+01:00