Gespreksgroep transgender en geloof

  • – 17:00
  • Focus
  • Zerboltstraat 63A in Zwolle
  • in de omgeving (gratis)

Het ontdekken en leren omgaan met je genderidentiteit is een proces dat gepaard kan gaan met veel vragen en worstelingen. Als je christelijk bent, kunnen die vragen vanuit je geloof een heel specifieke kleur krijgen. Allerlei vragen kunnen op je af komen.  Hoe ben ik bedoeld en hoe mag ik naar mezelf kijken? Mag ik zijn wie ik ben? Past een volledige transitie binnen mijn geloof? Hoe sta ik nu in mijn relatie? Hoe ga ik om met de verschillende reacties binnen mijn kerk?

In Zwolle is een een gespreksgroep waar je met deze vragen terecht kunt en waar je jouw verhaal met anderen kunt delen. De gespreksgroep staat open voor iedere transgender met een religieuze achtergrond in de meest brede zin van het woord. Iedereen die vanuit zijn of haar eigen levensovertuiging behoefte heeft aan een veilige ruimte voor een open gesprek, is van harte welkom.  Elke bijeenkomst is er een thema. Naast ontmoeting is er ruimte voor diepgang en ontspanning. De gespreksthema’s worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Deze groep is een zelfhulpgroep waar je anderen in dezelfde situatie kunt ontmoeten en spreken. De groep wordt geleid door ervaringsdeskundige transgender mensen en een deskundige op religiegebied.

De bijeenkomsten zijn meestal op de eerste zaterdag van de maand. Door de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten voorlopig afgelast. Waarschijnlijk beginnen de bijeenkomsten weer in september 2020.

Programma

13:30 tot 14:00 uur Inloop
14:00 tot 16:00 uur Gespreksprogramma, met een korte pauze
16:00 tot 17:00 uur Uitloop

2020-05-19T11:23:44+02:00