IK ken je

IK ken je2019-09-18T13:25:33+02:00

Welkom!

IK ken je

 • een regionaal platform

 • voor iedereen die informatie zoekt

 • over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en sekse diversiteit

 • binnen het christendom

 • in Noord-Nederland: Friesland, Drenthe, Groningen, Noord-Overijssel en de Noordoostpolder

Seksuele, sekse en genderdiversiteit

 • wij bieden informatie voor en over

 • homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen

 • en vragen aandacht voor alle andere seksuele en genderminderheden

Het christelijk geloof

 • voor alle christelijke kerken

 • van gereformeerd tot evangelisch

 • van Rooms-Katholiek tot Oosters-Orthodox

 • en voor niet-christenen die informatie willen over de combinatie geloof en seksuele, sekse of genderdiversiteit

Actueel

Agenda

 • Gelovige vrouwengroep
  21 oktober 2019 – Groningen
 • Gespreksgroep transgender en geloof
  2 november 2019 – Zwolle
 • TafelTijd
  3 november 2019 – Blijham
 • Netwerkbijeenkomst ‘Ik ken je’
  9 november 2019 – Assen
 • Ontmoetingsgroep jonge LHBTI+ christenen
  9 november 2019 – Groningen
 • Gelovige vrouwengroep
  20 november 2019 – Groningen
 • Gespreksgroep transgender en geloof
  7 december 2019 – Zwolle
 • Gelovige vrouwengroep
  12 december 2019 – Groningen

Volledige agenda... Activiteit aanmelden

Vacatures

Informatie voor

Vrouwen

Mannen

Jongeren tot 30 jaar

Ouders

Kerken

Scholen

Transgenders

Intersekse personen

Informatie over

Activiteiten

Organisaties

Gender diversiteit

Seksuele diversiteit

Sekse diversiteit

Terminologie

Over het platform

 • IK ken je wil de bekendheid bevorderen

 • van organisaties en activiteiten

 • op het gebied van seksuele, sekse en genderdiversiteit

 • en het christelijk geloof

 • in Noord-Nederland

 • die de acceptatie van LHBTI+ bevorderen

 • IK ken je ziet seksuele en genderdiversiteit als iets positiefs

 • dat volledig geaccepteerd kan en moet worden

 • juist ook door christenen

 • en biedt geen podium aan organisaties die geloven dat LHBT’s ‘genezen’ moet worden of die eenzijdig seksuele onthouding promoten

 • IK ken je heeft twee doelen voor de periode 2019-2022:

 • netwerkbijeenkomsten organiseren voor organisaties op het gebied van geloof en seksuele, sekse en genderdiversiteit

 • een gezamenlijke communicatiecampagne met een website, posters en flyers

 • IK ken je is in oktober 2019 van start gegaan

 • n.a.v een netwerkbijeenkomst in februari 2019

 • waar alle betrokken organisaties uit de regio voor uitgenodigd waren

 • IK ken je is voor drie jaar financieel mogelijk gemaakt door

 • LCC Plus projecten, de landelijke alliantie van christelijke lhbt-organisaties

 • in het kader van het project ‘Versterking Christelijke LHBTI-beweging’

 • LCC Plus Projecten wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Huisstijl

Promotiemateriaal aanvragen

U kunt ons helpen door bekendheid te geven aan ‘Ik ken je’. Plaats een link, hang een poster op of leg flyers neer. U kunt onze promotiematerialen hier downloaden of ze aanvragen via de post.